Uvod U Maksa Vebera

Hajms Folker

13,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 19.10. - 30.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

UVOD U MAKSA VEBERA
Uvod U Maksa Vebera

13,99

Šifra proizvoda: 987-1-128539 Кategorije: ,
Fol­ker Hajns je vi­ši is­tra­ži­vač na In­sti­tu­tu za dru­štve­na is­tra­ži­va­nja pri Uni­ver­zi­te­tu “Ge­te” u Frank­fur­tu i sa­rad­nik Cen­tra za kul­tur­nu so­ci­o­lo­gi­ju (CCS) na Uni­ver­zi­te­tu Jel. To­kom po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na pre­da­vao je i is­tra­ži­vao i na dru­gim me­sti­ma, kao što su Ka­rov cen­tar za po­li­ti­ku ljud­skih pra­va na Uni­ver­zi­te­tu Har­vard, Uni­ver­zi­tet Dža­va­har­lal Ne­hru u Nju Del­hi­ju, He­brej­ski uni­ver­zi­tet u Je­ru­sa­li­mu i Ode­lje­nje za po­li­tič­ke na­u­ke na Uni­ver­zi­te­tu Mek­gil u Mon­tre­a­lu. Ob­ja­vio je, iz­me­đu osta­log: Ret­hin­king Et­hi­cal Fo­re­ign Po­licy. Pit­falls, Pos­si­bi­li­ti­es and Pa­ra­do­xes (ured­nik, za­jed­no sa Dej­vi­dom Čen­dle­rom /Da­vid Chan­dler/, Ro­u­tled­ge, 2007), Non­go­vern­men­tal Or­ga­ni­za­ti­ons in In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety. Strug­gles over Re­cog­ni­tion (Pal­gra­ve, 2008) i Beyond Fri­end and Foe. The Po­li­tics of Cri­ti­cal The­ory (Brill, 2011).

13,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 19.10. - 30.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

UVOD U MAKSA VEBERA
Uvod U Maksa Vebera

13,99

Šifra proizvoda: 987-1-128539 Кategorije: ,
Autor
Format

11×17 cm

Strana

170

Pismo
Povez
Jezik
Godina

2011

Šifra proizvoda

987-1-128539

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Uvod U Maksa Vebera“