Frank Semjon

Svetlost U Tami

11,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

Nema na zalihama

Sadržaj:

Filosof – mudrac (originalna filosofija Semjona Franka)
Predgovor
Uvod

“SVETLOST U TAMI”

Glava prva

DUHOVNA PROBLEMATIKA NAŠEG VREMENA
1. “Vlast tame”
2. Kriza humanizma
3. O žalosnom neverovanju i savremenom gnosticizmu
4. Tragičnost života i vera

Glava druga

BLAGA VEST
1. Hristovo otkrivenje kao “blaga vest”
2. Blaga vest kao vest o Carstvu Božijem
3. Novo shvatanje “Carstva Božijeg”
4. Blaga vest kao vest o Bogočovečanstvu.
Novo ljudsko dostojanstvo
5. Ličnost Isusa Hrista.
Živa osnova hristologije
6. Crkva Hristova

Glava treća

CARSTVO BOŽIJE I “SVET”
1. Paradoksalnost blage vesti
2. Blaga vest i spasenje sveta
3. Dualizam hrišćanskog života.
Carstvo Božije i carstvo ćesarevo
4. Dva sveta. “Duh” i “telo”
5. Smisao “svemoći ” Božije.
Tajna dejstva blagodatnih silau svetu
6. Budući preobražaj sveta.
Smisao eshatološke vere

Glava četvrta

DUALIZAM IZMEĐU ŽIVOTA U BOGU I
“SVETA” I MORALNO USTROJSTVO ŽIVOTA
1. Univerzalnost tog dualizma
2. Spasenje duše ili spasenje sveta
3. Moralni zaključci.
Spasenje sveta i njegova zaštita od zla
4. Blagodat i zakon. Unutrašnje ustrojstvo
moralnog života imoralno delovanje u svetu
5. Pogrešna tumačenja dualizma moralnog života
6. Načelo jedinstva moralnog života

Glava peta

CARSTVO BOŽIJE I RELIGIOZNA VREDNOST
SVEGA STVORENOGA
1. Novi aspekt dualističkog hrišćanskog života:
dva cilja moralne aktivnosti
2. Suština hrišćanske ljubavi prema bližnjima.
Svetost čoveka u njegovoj tvarnoj prirodi
3. Pozitivna vrednost sveta.
Sveta praosnova sveta
4. Jeres utopizma
5. Opšti karakter i osnovni sadržaj “prirodnog
prava”. Smisao hrišćanskog realizma
6. Svet kao pojava “svetlosti u tami”

Glava šesta

MORALNA AKTIVNOST U SVETU
I ZADATAK USAVRŠAVANjA SVETA
1. Uvodna razmišljanja
2. Usavršavanje i čuvanje sveta
3. Postojanost i menjanje sveta. Usavršavanje sveta kao učvršćivanje njegovih postojanih osnova. Usavršavanje i spasenje sveta
4. Smisao istorije
5. Intelektualni progres. Tehničko-organizaciono usavršavanje sveta
6. Moralno usavršavanje sveta.
Zadaci i suština hrišćanske politike
7. Usavršavanje sveta u današnjoj istorijskoj epohi
8. Zaključak 

11,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

Nema na zalihama

Format

A5

Strana

268

Pismo
Povez
Autor
Izdavač
Šifra proizvoda

987-1-4380

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Svetlost U Tami”