Revizija I Usluge Uveravanja

Branko Ž. Ljutić

26,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €30

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 18.10. - 27.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

REVIZIJA I USLUGE UVERAVANJA
Revizija I Usluge Uveravanja

26,99

Šifra proizvoda: 987-1-6993 Кategorija:

INTEGRISANI PRISTUP!

Izgrađujući se na snazi prethodnih izdanja, novo izdanje Revizija i usluge uveravanja: Integrisani pristup, oslanja se na savremene principe i praksu. Bavi se pitanjama efikasne eksterne revizije i uslugama uveravanja. Usko se fokusira na oblast savremene teorije revizije primenjene u praksi. U fokusu obuhvata uravnotežene aspekte: statutarne - finansijske eksterne revizije na osnovu Međunarodnih standarda revizije (eng. ISA, IFAC, New York, USA); kao i moderne i efikasne interne revizije oslonjene na Međunarodne standarde interne revizije (eng. SIA, IIA, USA). Uključena je revizija javnih rashoda (Međunarodni standardi-INTOSAI), revizija usaglašenosti, menadžment revizija, ekološka revizija, revizija vrednosti uloženog novca i pravna revizija. Ovo je jedinstven univerzitetski udžbenik koji obuhvata snažnu unificirajuću teoretsku perspektivu revizije i usluga uveravanja sa identičnim pristupom praksi revizije u institucionalnom okruženju zemalja u tranziciji.

Ključne karakteristike

• Obuhvatno pokriće teorije i prakse moderne revizije;
• Snažan unificirajući teorijski pristup;
• Obuhvatno pokriće značajnih Međunarodnih standarda eksterne revizije (eng. ISA, IFAC, USA, 2014) i Međunardnih standarda interne revizije (eng. Institute of Internal Audito-rs, Bloomington, Florida, USA, 2014);
• Praktični radni papiri povezuju praksu moderne i efikasne revizije i usluge uveravanja;
• Pojmovni rečnik računovodstvenih termina englesko-srpski (eng. IFAC, New York, 2014) proširen drugim savremenim izvorima (eng. IASC, ACCA, EU).

Novo u ovom izdanju

• Glave su osavremenjene i revidirane, odslikavajući nove razvoje u ovim oblastima, nudeći nove naglaske revizije i usluga uveravanja u globalizovanom okruženju pristupanja Srbije grupaciji EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji (eng. WTO);
• Potpuno nove glave o radnim papirima, standardima interne revizije, finansijskim i pravnim izveštajima sa dužnom pažnjom, organizaciji "bezpapirne" revizorske firme;
• Značajno su revidirane i proširene glave sa novim fokusom;
• Sadržaj knjige je bitno izmenjen i restruktuiran sa ciljem da pruži savremeni tretman revizije koji odgovara potrebama moderne prakse.

Podrazumeva se osnovno poznavanje disciplina računovods-tva, finansija, kvantitativnih metoda u biznisu, informacionih tehnologija i menadžmenta. Ova knjiga je podesna za jednosemestralne uvodne kurseve u oblasti revizije i kontrolinga, interne revizije, IT revizije, revizije javnih rashoda, bankarstva i finansija na završnim godinama studija iz oblasti ekonomije i menadžmenta.


Kratak sadržaj

Detaljni sadržaj
Predgovor
O autoru

Deo I Revizorska profesija
1. Pregled revizije
2. Izveštavanje u reviziji
3. Koncept nastavka poslovanja
4. Međunarodni standardi revizije
5. Profesionalna odgovornost
6. Regulatorno okruženje revizije

Deo II Proces revizije
7. Ciljevi revizije
8. Planiranje revizije
9. Materijalnost i rizik
10. Sistem interne kontrole
11. Interna revizija u firmi
12. Revizija sistema elektronske obrade podataka

Deo III Primena procesa revizije u praksi
13. Studije internih kontrola klijenata i procena kontrolnog rizika
14. Planiranje revizije u atestiranju interne kontrole
15. Dokumentovanje razumevanja internog kontrolnog sistema u reviziji
16. Revizorsko testiranje internog kontrolnog sistema
17. Pronalaženje slabosti u internoj kontroli
18. Uzorci u reviziji

Deo IV Kompletiranje revizije
19. Radni papiri
20. Kompletiranje testova u reviziji
21. Formiranje mišljenja u reviziji

Deo V Druga uveravanja i usluge neuveravanja
22. Organizacija i kontrola revizije
23. Upravljanje informacijama u revizorskoj firmi
24. Ostala angažovanja, usluge i izveštaji u reviziji
25. Ekološka revizija

Pojmovni rečnik termina iz revizije englesko‐srpski
Predmetni indeksBRANKO Ž. LJUTIĆ, Redovni profesor finansija i bankarstva- Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Revizija i kontrola, Upravljanje finansijskim rizicima. Diplomirani ekonomista (smer: finansijsko-računo- vodstveni), magistar ekonomskih nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), doktor nauka (agrarne finansije i bankarstvo), ovlašćeni revizor (SRRS i Ministarstvo finansija Srbije) i procenitelj-revizor. Prethodno direktor i partner u reviziji međunarodne revizorske i konsalting kuće International Consulting Center Accountancy & Tax–ICCAT, Beograd. Gostujući redovni profesor agrarnih finansija i agrobiznis menadžmenta, Univerzitet u Mizuriju, Kolumbija SAD. Bio je član ispitne komisije za ovlašćene brokere, Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SR Jugoslavije. Formirao i bio član ispitne komisije za ovlašćene revizore, Savezno ministarstvo finansija, SR Jugoslavije. Bio član ispitne komisije za sticanja profesionalnih zvanja u računovodstvu, Jugoslovensko udruženje računovođa. Završio poslediplomsku školu za Agrarno bankarstvo, kredit i finansije za Istočno Evropljane, Državni univerzitet Ajove, Ejms, Ajova, SAD. Ekspert OECD-a za agrarne finansije i bankarstvo. Ekspert Svetske banke za agroindustrijske projekte. Autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova iz monetarne ekonomije, bankarstva, računovodstva, menadžerskih finansija i revizije. Član ili je bio član redakcija naučnih časopisa: Pravo i privreda, Novac i razvoj, Bilans i poslovne finansije, Novac celog sveta, Ekonomska politika, Ekonomist, Poslovna politika, Ekonomika poljoprivrede. Ekonomski komentator: RTS TV I i II pro-gram, Radio Beograd I i II program, Radio 202, Nezavisne novine, dnevni list Danas. Ekonomski je komentator BBC-a i Reuters-a. Bio je ekonomski komentator dnevnog lista Danas i poslovnog magazina Ekonomist, Beograd. Bio je Predsednik naučno-profesionalne organizacije Asocijacija za finansijski menadžment. Potpredsednik nacionalne Asocijacije revizora-AR i Instituta revizora-IR. Član odbora za razvoj računovodstvene i revizorske profesije, Savez računovođa i revizora Srbije kao i Predsednik je nacionalne "Asocijacije internih revizora".

26,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €30

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 18.10. - 27.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

REVIZIJA I USLUGE UVERAVANJA
Revizija I Usluge Uveravanja

26,99

Šifra proizvoda: 987-1-6993 Кategorija:
Strana

330

Izdavač
Pismo
Povez
Jezik
Šifra proizvoda

987-1-6993

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Revizija I Usluge Uveravanja“