Politička Antropologija

Žorž Balandije

11,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 16.10. - 24.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA
Politička Antropologija

11,99

Šifra proizvoda: 987-1-128564 Кategorije: ,

Fran­cu­ski an­tro­plog i so­ci­o­log Žorž Ba­lan­di­je (ro­đen 1920) po­seb­no se is­ta­kao kao is­tra­ži­vač sa­vre­me­nih afrič­kih dru­šta­va (So­ci­o­lo­gie ac­tu­el­le de l‘A­fri­que no­i­re, 1955, So­ci­o­lo­gie des Braz­za­vil­les no­i­res, 1955). Proučavao je pro­ble­me so­ci­jal­ne di­na­mi­ke, fe­no­me­ne dru­štve­ne sta­bil­no­sti (Sens et pu­is­san­ce, les dyna­mi­qu­es so­ci­a­les, 1971, Le Désor­dre: élo­ge du mo­u­ve­ment, 1988). Dao je važan do­pri­nos pro­u­ča­van­ju sim­bo­lič­kih ob­li­ka dru­štve­nog po­na­šan­ja i me­ha­ni­za­ma po­li­tič­ke mo­ći (An­thro­po­lo­gie po­li­ti­que, 1987, Le Po­u­vo­ir sur scènes, 1980).

Polotička antropologija sadrži sledeća poglavlja: I – Razvoj političke antropologije, II – Područje političkog, III – Srodnost i vlast, IV – Socijalna stratifikacija i vlast, V – Religija i vlast, VI – Vidovi tradicionalne države, VII – Tradicija i modernost i Zaključak – Perspektive političke antropologije

11,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 16.10. - 24.10.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA
Politička Antropologija

11,99

Šifra proizvoda: 987-1-128564 Кategorije: ,
Strana

274

Pismo
Povez
Jezik
Godina

1997

Šifra proizvoda

987-1-128564

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Politička Antropologija“