Osnove Menadžmenta Vodovoda

Dušan N. Lukić

27,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 987-1-104964 Кategorija:

Istorija ljudskih naselja ostavlja manje ili više impresivne tragove napora stanovnika prilikom rešavanja problema obezbeđenja dovoljnih količina zdrave pitke vode. Vremenom proizvodnja i distribucija vode, kao i odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda, prerastaju životni i postaju organizacioni, tehnički, ekonomski, pravni i kulturološki problem.

Vodovodni sistemi su definisani svojom strukturom, procesima koji se u njima obavljaju i neophodnim resursima. Jasno je da nema trajno izvrsnih organizacija, ali način razmišljanja i međusobno delovanje pomenutih činilaca doprinose optimizaciji strukture i politike organizacije. Jedina izvesnost koja postoji u poslovanju organizacija jeste izvesnost promene. Polaznu tačku poboljšanja vodovodnih sistema predstavlja prepoznavanje problema, a ovo proizilazi iz prepoznavanja potreba.
Iskustva drugih država su pokazala da ne postoji jedan najbolji model za organizacije vodosnabdevanja, već se on prilagođava specifičnostima resursa, državnog i ekonomskog sistema.

Osnovni zadatak menadžmenta vodovoda predstavlja osposobljavanje ljudi da zajedničkim delovanjem ostvaruju postavljene ciljeve. Oni to čine definisanjem zajedničkih vrednosti, kroz odgovarajuću strukturu, osposobljavanjem i razvojem potrebnih veština zaposlenih, kojima se adekvatno reaguje na promene i efikasno izvršavaju poslovi.

Ova knjiga predstavlja studiozni doprinos relativno skromnoj domaćoj literaturi iz oblasti javnog sektora, a posebno menadžmenta vodosnabdevanja.
Naslov knjige „Osnove menadžmenta vodovoda“ deskriptivno i jasno izražava glavni faktor strategije vodosnabdevanja, i sugeriše osnovne pojmove i analitičke alate, korišćene prilikom njene izrade. Cilj je da se ukaže da teorija i praksa idu u korak, što je ilustrovano najboljim primerima iz prakse do kojih se moglo doći.

Nedostatak vode za vodosnabdevanje, zagađenje podzemnih i površinskih voda, dinamičan kontinualni razvoj tehnologije, te raspoloživost vodoprivrednih informacija i prirodna varijabilnost u prostoru i vremenu - samo su neki od primera vodoprivrednih problema koji utiču na neizvesnost u procesu vodoprivrednog odlučivanja, koji će biti od sve većeg značaja u budućnosti. Značajan broj ideja iznetih u knjizi odražavaju autorovo stečeno iskustvo, prethodno pokazano u ranije objavljenim knjigama, kao i stručnim člancima u časopisima i kroz radove na strukovnim konferencijama.

Okvir analize predstavlja organizaciona i ekonomska odlika postojećeg i poželjnog sistema, a ona svakako ne bi bila moguća bez kreativnog doprinosa brojnih kolega i prijatelja sa kojima sam tokom poslednje dve decenije neposredno sarađivao u matičnoj kući i značajnom broju vodovoda u Srbiji, što mi je obezbedilo izuzetno plodno okruženje za istraživanje ove teme.

Knjiga je namenjena svima onima koji u ovom ili drugom obliku aktivnosti učestvuju u upravljanju organizacijama vodosnabdevanja, ili se spremaju da to učine – vođama projekata, zaposlenima u organizacijama, svima koji dolaze u dodir sa ovom delatnošću. Ukoliko im knjiga bude pomogla da lakše prepoznaju i razumeju pojave, pojmove i njihovu međuzavisnost u procesu upravljanja u svakodnevnom radu – ona će postići svoj cilj. Podsticanjem studioznijeg bavljenja ovom oblašću, delatnost će ostvariti bonus.

Knjiga je podeljena u tri dela. U prvom su opisani teorijski i organizacioni aspekti delatnosti organizacija vodosnabdevanja. Drugi deo knjige posvećen je praktičnim aspektima menadžmenta organizacija delatnosti, sa posebnim akcentom na razmatranje tehnika i metoda, kojima se obezbeđuje primena savremenih tehnologija i benefiti od njihove primene. U trećem delu se prikazuju i razmatraju rezultati istraživanja.


Kratak sadržaj

Skraćenice i akronimi
Predgovor

PRVI DEO - TEORIJSKI I ORGANIZACIONI ASPEKTI VODOSNABDEVANJA
Glava I Uvodna razmatranja
Glava II Voda kao prirodni resurs
Glava III Delatnost vodosnabdevanja
Glava IV Strategija organizacije
Glava V Menadžment i organizacija
Glava VI Finansijski menadžment
Glava VII Menadžment naknada i nadzor nad radom
Glava VIII Marketing u vodosnabdevanju
Glava IX Upravljanje sistemom kvaliteta i projektima

DRUGI DEO – PRAKTIČNI ASPEKTI MENADŽMENTA VODOSNABDEVANJA
Glava I Restrukturiranje i transformacija
Glava II Eksterni efekti
Glava III Merenje performansi
Glava IV Uticaj ICT na upravljanje organizacijom
Glava V Menadžment poslovnih procesa
Glava VI Upravljanje lancem snabdevanja
Glava VII Integrativni lanac snabdevanja

TREĆI DEO – PRILOZI SA REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA
Glava I Rezultati istraživanja
Glava II – Prilozi

Tabele
Literatura
BiografijaDUŠAN N. LUKIĆ rođen 20. oktobra 1961. godine u Rastini, živi u Somboru. Završio je 1986. godine pravni fakultet u Novom Sadu, poslediplomske ekonomske studije 2008. godine, a doktorirao na ekonomskim naukama 2012. godine u Beogradu.

U toku radne karijere obavljao poslove: Direktora JKP „Vodokanal“ Sombor, Generalnog direktora „Somborputevi“ a.d. Sombor, Predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Sombor, Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i člana Izvršnog saveta Skupštine opštine Sombor, Pomoćnika direktora za investicije, Pomoćnika direktora za upravljanje sistemom kvaliteta, Savetnika za ekonomske i pravne poslove i Samostalnog stručnog saradnika.

Aktivno je učestvovao u radu upravnih odbora Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, radnim telima Stalne konferencije gradova i opština, kao i drugim organizacijama.

Objavio je 2008. godine knjigu „Vodosnabdevanje – razvojne mogućnosti i primena benčmarkinga“; 2010. godine, kao koautor, knjigu „Oktobarska nagrada Sombora – dobitnici i njihovo vreme 1962 – 1996“; knjigu „Vodokanal – 50 godina u službi korisnika“ 2011. godine; knjigu „Organizacija i restrukturiranje javnih preduzeća“, kao koautor 2012. godine, knjigu „Osnove menadžmenta vodovoda“ 2014. godine, a publikovao je ili učestvovao u izradi više stručnih i naučnih radova iz oblasti vodosnabdevanja, ekonomskih, organizacionih i normativnih oblasti.

27,99

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 987-1-104964 Кategorija:
Strana

472

Izdavač
Povez
Jezik
Šifra proizvoda

987-1-104964

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Osnove Menadžmenta Vodovoda“