Međunarodni Standardi Finansijskog Izveštavanja

Hennie Van Greuning

43,19

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30 a u svim drugim EU zemljama od €100
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 3.7. - 11.7.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Međunarodni Standardi Finansijskog Izveštavanja

43,19

ISBN: 9788686313003 Šifra proizvoda: 987-1-129403 Кategorije: , ,

SVEOBUHVATAN VODIČ KROZ MEĐUNARODNE STANDARDE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA!

Poslednjih godina u Srbiju sve više dolaze strani ulagači, povećava se razmena robe i usluga sa inostranstvom i zbog toga se posebna pažnja pridaje upoređivanju domaćeg ekonomskog stanja sa inostranim. Zbog toga je nezaobilazno poznavanje i primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) koji se opisuju kroz ovaj vodič. Svako poglavlje ukratko prikazuje pojedini Međunarodni standard finansijskog izveštavanja, a većina poglavlja sadrži brojne primere koji ilustruju praktičnu primenu osnovnih koncepata pojedinog standarda.
Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) u poslovnoj situaciji može imati presudan uticaj na finansijske rezultate i položaj dela ili cele firme. MSFI daju državnim službenicima, upravama preduzeća, menadžerima ili finansijskim analitičarima bez velikog predznanja iz računovodstva alate potrebne za učestvovanje u raspravama i donošenju odluka ključnih za prihvatanje i primenu finansijskih izveštaja svojih firmi, odnosno finansijskih izveštaja državnih sektora.
Svako poglavlje ukratko pojašnjava i opisuje novi ili revidirani MSFI, problem ili probleme koje obrađuje, ključne koncepte, odgovarajući računovodstveni postupak i odgovarajuće zahteve za prezentovanje i objavljivanje. Tekst takođe obrađuje finansijsku analizu i problematiku tumačenja kako bi što bolje pokazao moguće efekte računovodstvenih standarda na poslovne odluke. Jednostavni primeri u većini poglavlja pomažu daljem pojašnjenju sadržaja.
Knjiga bi takođe trebala pomoći zakonodavcu prilikom poređenja MSFI-ja sa specifičnostima svojih zemalja, i da ih na taj način ohrabri da i oni prihvate ove međunarodno prihvaćene standarde.

ZAŠTO SMO OBJAVILI OVU KNJIGU?
Kao odgovor na globalnu finansijsku krizu 1998. godine, nekoliko je međunarodnih organizacija, uključujući i Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond, pokrenulo zajedničku inicijativu za jačanje svetske finansijske arhitekture i traženje dugoročnih rešenja za otklanjanje nedovoljne transparentnosti finansijskih informacija. Taj je napor bio podržan jasnom podrškom rada Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Jedan od rezultata je bio ubrzavanje približavanja računovodstvenih standarda – posebno Međunarodnih standarda finansij skog izveštavanja (MSFI) koje je donosio IASB, kao i Standarda finansijskog računovodstva (FAS) koje je donosio Odbor za standarde finansijskog računovodstva (FASB) u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne iznenađuje da su ti napori prema približavanju proizveli brojne revizije računovodstvenih standarda od strane oba Odbora. Za računovođe, finansijske analitičare i druge stručnjake već postoji brojna tehnička literatura koja detaljno razjašnjava pozadinu i nameravanu primenu tih revizija. No do sada je nedostajala konsolidovana i pojednostavljena literatura.
Ovaj rad namerava popuniti tu prazninu. Svako poglavlje ukratko objašnjava i opisuje novi ili revidirani MSFI, problem ili probleme koje obrađuje, ključne koncepte, odgovarajući računovodstveni postupak i odgovarajuće zahteve za prezentaciju i objavljivanje. Tekst takođe obrađuje finansijsku analizu i problematiku tumačenja kako bi što bolje pokazao moguće učinke računovodstvenih standarda na poslovne odluke. Jednostavni primeri u većini poglavlja pomažu daljem razjašnjenju sadržaja. Nadamo se da ovaj pristup, osim što predstavlja pomoć praktičarima, može pomoći onima koji nisu računovodstveni stručnjaci prilikom poslovnog odlučivanja koje zavisi od novih propisa. Knjiga bi, takođe, trebala pomoći nacionalnim zakonodavcima prilikom poređenja MSFI sa specifičnostima svojih zemalja, te ih na taj način ohrabriti da i oni prihvate ove međunarodno prihvaćene standarde.
- Kenneth G. Lay, CFA, Zamenik direktora trezora, Svetska banka, Washington, D.C., Avgust 2004.

KOME JE KNJIGA NAMENJENA?
Svesno smo se usredsredili na potrebe izvršnih direktora i finansijskih analitičara u privatnom i javnom sektoru koji možda nemaju velika predznanja iz računovodstva. Ova publikacija ukratko opisuje svaki MSFI i MRS tako da menadžeri i analitičari mogu brzo dobiti opšta i osnovna saznanja o ključnim problemima. Takođe, svesno smo odlučili izbaciti detaljnu raspravu o određenim temama u cilju zadržavanja opšteg cilja pružanja korisnog alata menadžerima i finansijskim analitičarima.
Osim kratkih zaključaka, većina poglavlja sadrže jednostavni primer iz prakse koji naglašava praktičnu primenu određenih ključnih koncepata određenog Standarda. Čitaoci bez tehničkog računovodstvenog predznanja, uz pomoć ove knjige, mogu sudelovati u raspravama koje se odnose na prikladnost ili primenu određenog Standarda u nekoj situacij i. Čitaoci, takođe, mogu procenjivati učinke - efekte koje će primena principa pojedinih računovodstvenih standarda imati na finansijske rezultate i položaj dela ili celog preduzeća.

STRUKTURA PUBLIKACIJE
Svako poglavlje ima jedinstvenu strukturu sadržaja koja omogućava razjašnjenje svakog Standarda.
1. Predmet je podnaslov koji identifikuje glavne ciljeve i ključne probleme standarda.
2. Delokrug standarda utvrđuje specifične transakcije i događaje na koje se pojedini Standard može odnositi. Na određenim nivoima, usklađenost sa zahtevima standarda je ograničena na određenu grupu preduzeća.
3. Ključni koncepti razjašnjavaju primenu i obuhvat osnovnih koncepata i definicija.
4. Računovodstveni postupak navodi specifične računovodstvene principe i merila, osnovice, konvencije, pravila i prakse koje preduzeća treba da prihvate radi usklađenosti s određenim standardom. Priznavanje (početno knjiženje) i merenje (naknadno vrednovanje) posebno se obrađuju gde je to prikladno.
5. Prezentacija i objavljivanje opisuje način na koji finansijske i nefinansijske stavke - pozicije trebaju biti prezentirane u finansijskim izveštajima, kao i aspekte koji trebaju biti objavljeni u tim finansijskim izveštajima – vodeći računa o potrebama različitih korisnika. Korisnici finansijskih izveštaja su ulagači - investitori, zaposleni, zajmodavci, dobavljači i poverioci, vlade, poreske i zakonodavne vlasti, kao i javnost.
6. Finansijska analiza i tumačenje razmatraju stavke koje su zanimljive finansijskim analitičarima, u poglavljima gde je takvo razmatranje prikladno. Treba naglasiti da niti jedna od takvih rasprava nije kritika MSFI. Gde su naglašene analitičke komponente i praksa, treba upozoriti čitaoce na preostale izazove preklapanja međunarodne računovodstvene prakse i jasne primene MSFI.
7. Primeri se nalaze na kraju većine poglavlja. Ovi primeri imaju za cilj dodatno ilustrovati koncepte sadržane u svakom pojedinom MSFI ili MRS-u. Autor se nada da će menadžerima iz zemalja članica Svetske banke ovaj oblik biti koristan u cilju definisanja računovodstvene terminologije, posebno u slučajevima kad se neki izrazi još uvek tek opisno prevode. Stoga je svaka povratna informacij a dobro došla.

OBUHVAĆENI SADRŽAJ
Svi računovodstveni Standardi koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) do 31. maja 2004. godine uključeni su u publikaciju. Tekstovi odbora predstavljaju konačnu nadležnost – ova publikacija je njihov sažetak.

Kratak sadržaj:
DEO I: PREZENTACIJA – PREDSTAVLANJE
Poglavlje 1: Okvir za izradu i prezentaciju finansijskih izveštaja (Okvir)
Poglavlje 2: Prva primena MSFI (MSFI 1)
Poglavlje 3: Prezentacija finansijskih izveštaja (MRS 1)
Poglavlje 4: Izveštaji o novčanom toku (MRS 7)
Poglavlje 5: Računovodstvene politike, promene u računovodstvenim procenama i greške (MRS 8)
DEO II: IZVEŠTAJI GRUPE
Poglavlje 6: Poslovna spajanja (MSFI 3)
Poglavlje 7: Konsolidovani i odvojeni finansijski izveštaji (MRS 27)
Poglavlje 8: Ulaganja u pridružene kompanije (MRS 28)
Poglavlje 9: Ulaganja u zajedničke poduhvate (MRS 31)
DEO III: BILANS STANJA I IZVEŠTAJ O DOBITI
Poglavlje 10: Isplate na osnovu akcija (MSFI 2)
Poglavlje 11: Ugovori o osiguranju (MSFI 4)
Poglavlje 12: Zalihe (MRS 2)
Poglavlje 13: Ugovori o izgradnji (MRS 11)
Poglavlje 14: Porez na dobit (MRS 12)
Poglavlje 15: Nekretnine, mašine i oprema (MRS 16)
Poglavlje 16: Najmovi (MRS 17)
Poglavlje 17: Prihodi (MRS 18)
Poglavlje 18: Primanja zaposlenih (MRS 19)
Poglavlje 19: Računovodstvo državnih subvencija i objavljivanje državnih pomoći (MRS 20)
Poglavlje 20: Učinci promena kursa stranih valuta (MRS 21)
Poglavlje 21: Troškovi uzajmljivanja (MRS 23)
Poglavlje 22: Umanjenje imovine (MRS 36)
Poglavlje 23: Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina (MRS 37)
Poglavlje 24: Nematerijalna imovina (MRS 38)
Poglavlje 25: Finansijski instrumenti, priznavanje i merenje (MRS 39)
Poglavlje 26: Ulaganje u nekretnine (MRS 40)
Poglavlje 27: Poljoprivreda (MRS 41)
DEO IV: OBJAVLJIVANJE
Poglavlje 28: Netekuća sredstva - dugoročna imovina koja se poseduje radi prodaje i prestanak poslovanja – diskontinuirane operacije (MSFI 5)
Poglavlje 29: Događaji nastali nakon datuma bilansa (MRS 10)
Poglavlje 30: Izveštavanje po segmentu (MRS 14)
Poglavlje 31: Objavljivanje povezanih strana (MRS 24)
Poglavlje 32: Računovodstvo i izveštavanje o penzionim planovima (MRS 26)
Poglavlje 33: Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama (MRS 29)
Poglavlje 34: Objavljivanja u finansijskim izveštajima banaka i sličnih finansijskih institucija (MRS 30)
Poglavlje 35: Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentacija (MRS 32)
Poglavlje 36: Zarade po akciji (MRS 33)
Poglavlje 37: Finansijsko izveštavanje za razdoblja tokom godine (MRS 34)
Poglavlje 38: Istraživanje i procena mineralnih resursa (ON 6)

HENNIE VAN GREUNING trenutno radi kao viši savetnik u Trezoru Svetske banke, a prethodno je radio kao direktor sektora za Sektor finansijskog poslovanja Svetske banke. Takođe, bio je partner u jednoj međunarodnoj računovodstvenoj kompanij, kao i nadzornik i direktor supervizije banaka u centralnoj banci. Poseduje diplomu Ovlašćenog finansijskog analitičara i Ovlašćenog računovođe, kao i doktorate iz oblasti računovodstva i ekonomije.

43,19

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30 a u svim drugim EU zemljama od €100
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 3.7. - 11.7.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Međunarodni Standardi Finansijskog Izveštavanja

43,19

ISBN: 9788686313003 Šifra proizvoda: 987-1-129403 Кategorije: , ,
ISBN

9788686313003

Izdavač
Jezik
Šifra proizvoda

987-1-129403

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Međunarodni Standardi Finansijskog Izveštavanja“