Kolektivizam Posle Modernizma

Blejk Stimson, Gregori Šolet

22,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 27.12. - 4.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

Kolektivizam posle modernizma
Kolektivizam Posle Modernizma

22,99

Knji­ga Ko­lek­ti­vi­zam po­sle mo­der­ni­zma ana­li­zi­ra ko­lek­tiv­ne umet­nič­ke prak­se od pe­ri­o­da hlad­nog ra­ta do da­na­šnjih da­na. Or­ga­ni­zo­van oko ni­za stu­di­ja slu­ča­ja ši­rom Evro­pe, Ja­pa­na, SAD, Afri­ke, Ku­be i Mek­si­ka, ovaj zbor­nik ra­do­va go­vo­ri o ak­tiv­no­sti­ma re­no­mi­ra­nih umet­nič­kih ko­lek­ti­va po­put Gu­er­ril­la Girls, Yes Men, kao i dru­gih, ma­nje po­zna­tih gru­pa. Sva­ki od auto­ra u ovoj knji­zi obra­ća se od­re­đe­nom pi­ta­nju – us­pe­si­ma i pro­ma­ša­ji­ma umet­ni­ka kao i kom­pli­ka­ci­ja­ma na ko­je na­i­la­ze dok na­sto­je da sa­vla­da­ju po­sto­je­će pri­li­ke i te­ret iz pro­šlo­sti. Ba­ve­ći se ti­me, oni ne­iz­be­žno sti­žu i iz­van za­mi­šlje­nog okvi­ra – „ko­lek­ti­vi­zma po­sle mo­der­ni­zma“ – ko­ji ih je od po­čet­ka oku­pio. Knji­ga pru­ža isto­rij­sko raz­u­me­va­nje neo­p­hod­no za pro­mi­šlja­nje post­mo­der­ne ko­lek­tiv­ne umet­nič­ke prak­se, sa­da i u bu­duć­no­sti. Mo­der­ni­stič­ki ko­lek­ti­vi­zam po­sle ra­ta vi­še ni­je imao smi­sla i tek sa­da se po­no­vo ja­vlja na ho­ri­zon­tu.  

22,99

Sa PDV-om

Plus troškovi slanja
Besplatna dostava od €29

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 27.12. - 4.1.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

Kolektivizam posle modernizma
Kolektivizam Posle Modernizma

22,99

ISBN

9788671023764

Format

14.5×21 cm

Strana

480

Pismo
Povez
Izdavač
Šifra proizvoda

987-1-23853

Кategorije

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Kolektivizam Posle Modernizma“