Osnove Financijskog Menadžmenta, 13. Izdanje

James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr.

60,29

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30 a u svim drugim EU zemljama od €100
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 26.6. - 5.7.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

OSNOVE FINANCIJSKOG MENADŽMENTA, 13. IZDANJE
Osnove Financijskog Menadžmenta, 13. Izdanje

60,29

ISBN: 9789958063114 Šifra proizvoda: 987-1-129411 Кategorije: , ,

PRAKTIČAN UVOD U RAZUMEVANJE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA FIRMI U DANAŠNJEM PROMENLJIVOM POSLOVNOM SVETU!

Preveden na više od deset stranih jezika. Postigao je prvo mesto na Pearsonovoj listi 50 najprodavanijih prevedenih akademskih udžbenika iz ekonomije.
Želite da razumeti uticaj finansijskih odluka na vrednost preduzeća? Ako ste početnik u finansijskom menadžmentu ili se pripremate za stručni ispit, ovaj korisniku prilagođen udžbenik olakšaće razumevanje izazova u poslovnom svetu koji se danas neprestano menja.
Savršen za uvodne predmete iz finansijskog menadžmenta, stručne ispite i kao literatura za one koji se u praksi bave finansijama. Na spisku obvezne literature za ispit iz finansijskog menadžmenta pri Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA). Preporučena literatura za sticanje kvalifikacije Certified Management Accountant (CMA).
I danas, u svom 13. izdanju, udžbenik Osnove financijskog menadžmenta posvećen je procesu donošenja finansijskih odluka i analizi stvaranja vrednosti, ali obuhvata više međunarodne teme i raspravlja o novim. Aktuelne rasprave o korporativnom upravljanju, etičkim dilemama, globalizaciji finansija, strateškim savezima i rastu outsourcinga dopunjene su primerima i istaknutim odlomcima koji pomažu da razumete finansijski menadžmenta i pruža vam širu sliku o njemu.

IZ PREDGOVORA O KNJIZI:
Finansijski menadžment nastavlja da se menja brzim tempom. Napredak se događa, ne samo u teoriji finansijskog menadžmenta, već i u praksi u stvarnom svetu. Jedan od rezultata je sve veći strateški naglasak na finansijskom menadžmentu u borbi menadžera za stvaranje vrednosti unutar korporativnog okruženja. U procesu stvaranja vrednosti finansijski menadžeri sve više dopunjuju tradicionalne mere uspeha novim metodama, koje daju veću važnost nesigurnosti i postojanju višestrukih pretpostavki. Pitanja korporativnog upravljanja, etičke dileme, sukobljeni zahtevi učesnika, rezanje troškova poslovanja, globalizacija finansija, e-trgovina, strateški savezi, rast outsourcing-a, kao i niz ostalih pitanja i razmatranja šireg okruženja u kojem se donose finansijske odluke. Zaista je vreme i izazova i prilika.
Trinaestim izdanjem Osnova financijskog menadžmenta autori žele da vas osposobe da razumete proces finansijskog odlučivanja i objasnite uticaj koji finansijske odluke imaju na stvaranje vrednosti. Zato vas knjiga uvodi u tri glavne oblasti odlučivanja u okviru finansijskog menadžmenta: odlučivanje o investiranju, finansiranju i upravljanju imovinom.
U ovom izdanju napravljeno je mnogo važnih izmena. Ažuriran je institucionalni materijal koji je potreban za razumevanje okruženja u kojem se donose finansijske odluke. U knjizi se nastoji da se obuhvate međunarodne tematike. Dodati su delovi, primeri i prikazi, koji se fokusiraju na međunarodnu dimenziju finansijskog menadžmenta. Autori su nastojali da daju pregled i naglase osnovne ideje u svakom poglavlju.

ŠTA JE NOVO U TRINAESTOM IZDANJU?
• 1. poglavlje - proširena je rasprava o korporativnoj socijalnoj odgovornosti i konceptu održivosti;
• 6. poglavlje - rasprava o analizi finansijskih izveštaja uključuje nastojanje usklađivanja računovodstvenih standarda širom sveta;
• 9. poglavlje - gradivo je dopunjeno i ažurirano temama o upravljanju gotovinom i utrživim hartijama od vrednosti;
• 24. poglavlje - ažurirano poglavlje o međunarodnom finansijskom menadžmentu uključuje raspravu o islamskim (sukuk) obveznicama.

POHVALE KNJIZI

„Ovo je najbolja knjiga na koju sam do sada naišao.”
— Jean Bellemans, Slobodni Univerzitet u Briselu
„Ova knjiga čitaocu pruža informacije o aktualnim ‘vrućim’ temama iz finansija s jasnim akcentom na osnovna načela finansijskog menadžmenta, bez ponavljanja. Štaviše, kako koristi vrlo jednostavan rečnik, lako je razumljiva i studentima.”
— Axel-Adam Müller, Lancaster
„...koristan kao udžbenik za pripremu predmeta na drugoj godini studija, ali i kao udžbenik za predmet finansijskog menadžmenta na prvoj godini koji daje ‘početni zamah’ glavnim temama iz finansija. Malo je literature koja dobro pokriva ovu oblast.”
— Brian Wright, Exeter

Kratak sadržaj
O autorima
Zahvale
Predgovor
PRVI DIO - UVOD U FINANCIJSKI MENADŽMENT
1. Uloga financijskog menadžmenta
2. Poslovno, porezno i financijsko okruženje
DRUGI DIO - PROCJENA VRIJEDNOSTI
3. Vremenska vrijednost novca
4. Procjena vrijednosti dugoročnih vrijednosnica
5. Rizik i prinos
Dodatak A: Mjerenje rizika portfelja
Dodatak B: Teorija arbitražne procjene vrijednosti
TREĆI DIO - ORUĐA ZA FINANCIJSKU ANALIZU I PLANIRANJE
6. Analiza financijskih izvještaja
Dodatak: Odgođeni porezi i financijska analiza
7. Analiza sredstava, analiza novčanog toka i financijsko planiranje
Dodatak: Modeliranje održivog rasta
ČETVRTI DIO - UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM
8. Pregled upravljanja obrtnim kapitalom
9. Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnicama
10. Upravljanje potraživanjima i zalihama
11. Kratkoročno financiranje
PETI DIO - ULAGANJE U KAPITALNU IMOVINU
12. Ocjena isplativosti ulaganja i procjena novčanog toka
13. Tehnike ocjenjivanja isplativosti ulaganja
Dodatak A: Višestruke interne stope rentabilnosti
Dodatak B: Analiza lancazamjena
14. Rizik i menadžerske (realne) opcije u ocjeni isplativosti ulaganja
ŠESTI DIO - TROŠAK KAPITALA, STRUKTURA KAPITALA I POLITIKA DIVIDENDI
15. Zahtijevani prinosi i trošak kapitala
Dodatak A: Prilagodba bete za financijsku polugu
Dodatak B: Prilagođena sadašnja vrijednost
16. Operativna i financijska poluga
17. Određivanje strukture kapitala
18. Politika dividendi
SEDMI DIO - SREDNJOROČNO I DUGOROČNO FINANCIRANJE
19. Tržište kapitala
20. Dugoročni dug, povlaštene dionice i redovne dionice
Dodatak: Refinanciranje izdanja obveznica
21. Dugoročni zajmovi i teasing
Dodatak: Računovodstveni tretman leasinga
OSMI DIO - POSEBNE TEME FINANCIJSKOG MENADŽMENTA
22. Konvertibilne vrijednosnice, razmjenjive vrijednosnice i varanti
Dodatak: Određivanje cijena opcija
23. Spajanje i drugi oblici korporativnog restrukturiranja
Dodatak: Rješenja za poduzeće koje propada
24. Međunarodni financijski menadžment
Dodatak
Pojmovnik
Cesto korišteni simboli
Kazalo

JAMES C. VAN HORNE je usmerio svoj istraživački rad na korporativnim finansijama, određivanje vrednosti i na vremensku strukturu kamatnih stopa. Njegovih šezdesetak članaka objavljenih u časopisima o finansiji, ekonomiji i upravljanju često uključuju empirijsko istaživanje. Autor je pet knjiga, od kojih se tri - Financial Management and Policy, 12. izdanje, Financial Market Rates and Flows, 6. izdanje i Fundamentals of Financial Management, 12. izdanje se širom sveta upotrebljavaju kao udžbenici. Diplomirao je na Univerzitetu DePauw, a magistraturu (MBA) i doktorat je stekao na Univerzitetu Northwestern. Sredinom sedamdesetih godina obavljao je funkciju zamenika ministra američkog ministarstva finansija, a bio je i član nekoliko saveznih komisijal. Takođe je obavljao je i nekoliko savetodavnih funkcija. Njegovo istraživanje uključuje oblasti kao što su kapitalno budžetiraanje, efekat inflacije, teorija i ponašanje kamatnih stopa, korporativne finansije i finansijske inovacije.
JOHN M. WACHOWICZ, Jr. je profesor bankarstva i finansija, kao i stipendista Regions banke na Univerzitetu Tennessee u Knoxvilleu. Dobitnik je šestaest nagrada za nastavnu delatnost, istraživanje i usluge, uključujući i nagradu MBA Outstanding Faculty Award koja mu je dodeljena tri puta, zatim nagradu L. R. Heslera za izvrsnost u nastavu, kao i nagradu Alumni Outstanding Teacher Award koja mu je dodeljena dva puta. Svoj doktorat he stekao na Univerzitetu u Illinoisu i ovlašćeni je javni računovođa.

60,29

Sa PDV-om. Plus troškovi slanja.

  • Besplatna dostava u AT&DE od €30 a u svim drugim EU zemljama od €100
  • Nema skrivenih troškova kao što su carina, uvoz itd.

U trenutku nema na zalihama
Naši dobavljači (distributeri/izdavači) navode sledeći datum isporuke:
Dostupno za isporuku za 2-3 nedelje
Otprilike stiže: 26.6. - 5.7.
Proizvod se poručuje kod naših dobavljača u trenutku kada ga kupite na našem sajtu. Nažalost, dešava se da naši dobavljači ne mogu da ispune navedeni rok isporuke. Ukoliko naši dobavljači ne ispune naznačeno vreme isporuke, vraćamo vam novac za neisporučene proizvode bez Vašeg zahteva.

OSNOVE FINANCIJSKOG MENADŽMENTA, 13. IZDANJE
Osnove Financijskog Menadžmenta, 13. Izdanje

60,29

ISBN: 9789958063114 Šifra proizvoda: 987-1-129411 Кategorije: , ,

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Osnove Financijskog Menadžmenta, 13. Izdanje“